Notícia

Assemblea General Ordinària

Assemblea General Ordinària

De conformitat amb el que disposa l'article 7è dels Estatuts d'aquesta ASSOCIACIÓ ESPORTIVA MINGUELLA, es convoca

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

CONVOCATÒRIA:

Per als jugadors majors d’edat i per a TOTS ELS PARES DE JUGADORS MENORS D'EDAT.

DIA: DIJOUS 13 DE FEBRER DE 2020

HORA: 19,30h en 1ª Convocatòria 20,00h en 2ª Convocatòria

LLOC: Sala d'actes de l'Escola Minguella, Santa Madrona 75 08911 Badalona

ORDRE DEL DIA DE LA REUNIÓ:

1.- Presentació i benvinguda

2.- Resum esportiu de la temporada 2018-2019 Memòria d’activitats realitzades Organització esportiva de la temporada 2019-2020

3.- Balanç econòmic de la Temporada passada 2018-2019 Presentació i aprovació en el seu cas, del pressupost de la Temporada 2019-2020

4.- Fixació de Quotes per a la Temporada 2019-2020

5.- Noves incorporacions membres de Junta Directiva

6.- Precs, preguntes i suggeriments

Donada la importància dels temes a tractar, es sol·licita la presència de tots els associats. Recordeu que a l’assemblea és on es prenen les decisions importants que després afecten directament als associats

Atentament,

LA JUNTA DIRECTIVA DE L’ASSOCIACIÓ ESPORTIVA MINGUELLA

Badalona, 16 DE GENER DE 2020