Associació Esportiva Minguella - Fundada l'any 1987

Inici ›› El club ›› Finalitat i objectius

Finalitat i objectius:

En l'article nº 1 dels Estatuts de l'A.E.Minguella estableix que: "Els objectius de la secció esportiva són el foment, el desenvolopament i la pràctica de l'activitat física i esportiva sense finalitat de lucre…" En aquest sentit l'article…preceptua que "La secció esportiva realitzarà la seva activitat d'acord amb els principis de la formació integral de les persones a través de la pràctica esportiva, intentant compaginar esport i estudis, i fomentar els valors del esforç col.lectiu, la participació, l'esportivitat i la superació personal".

Efectivament la finalitat de l'AE.Minguella es fomentar la màxima participació de cada jugador/a o practicant dintre de l'àmbit formatiu i del seu nivell d'edat. No es tracta d'aconseguir grans jugadors, sinó persones sanes tant físicament com psíquicament. Els bons resultats esportius, tant personals com col.lectius (que efectivament s'han aconseguit) no són un fi en sí mateix sinó una conseqüència del treball, l'esforç i la dedicació. Els objectius fonamentals de la nostra entitat poden resumir-se en:

  1. Que l'esport sigui més educatiu que competitiu.
  2. Promoure la pràctica de l'esport en els aspectes de formació integre i de lleure.
  3. Fer conèixer i impulsar l'ensenyament de l'Educació Física. Apropar i propiciar l'educació física i esportiva a totes les edats, fomentar des de la base i motivar al nen a la seva continuïtat.
  4. Crear una autèntica "Escola d'esport", tant per a l'educació física dels jugadors com per formar monitors, entrenadors i àrbitres.
  5. Procurar que els entrenadors surtin dels mateixos jugadors o alumnes que han format part dels equips de l'Associació.
  6. Inculcar la necessitat de mantenir unes actituds i actuacions enmarcades en tot moment per una ètica i conducta esportiva dins d'uns paràmetres de comportament i de disciplina exemplars, respectant sempre les normes de joc i les decisions federatives a les que ens sotmeten i en cas de desacord actuar a través dels canals adequats i d'apel.lació.
  7. Afavorir la relació amical entre els components dels equips. És per això que valorem més el treball d'equip que les individualitats.
  8. Poder disposar d'instal.lacions que ens permetin incorporar progressivament a tots els alumnes cap els esports que els siguin més adequats. Així, una vegada consolidat el bàsquet, estructurar i potenciar altres esports.
  9. Vincular-nos a l'esport organitzat tant pel Municipi com per la Federació Catalana, en l'esport corresponent.
  10. Comprometre a l'APA i jugadors a les tasques organitzatives dels diferents equips i activitats, continuant amb la política de promoció i organització de tornejos i manifestacions diverses.

© 2005-2017 Associació Esportiva Minguella - (93) 464.41.98